Algemene Voorwaarden

Betaling; bedenktijd en annulering

  • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
  • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Turennesingel 112, 6663 GV Nijmegen)of per mail (ellen@degeluksvogels.nl)
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen kosten verschuldigd.
  • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
  • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt KersenPit zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.